Przeskocz do treści

Witamy na stronie ZGK w Świętajnie Sp. z o. o.

UWAGA!!!

Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Spółdzielcza 4
12-140 Świętajno
Powiat Szczycieński
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Tel: (89) 622 60 15
Fax: (89) 622 62 53
E-mail: zgkswietajno@wp.pl

NIP: 745-184-35-72
REGON: 281422832

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać na konto:
BS Szczytno O/Świętajno
Nr konta do wszystkich opłat: 50 8838 1028 2005 0203 7804 0001

Biuro Obsługi Klienta: czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15:

  • przyjmowanie podań,
  • zgłaszanie awarii,
  • przyjmowanie informacji dotyczących rozliczeń rachunków (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie),
  • wydawanie zaświadczeń.

W związku z przekształceniem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świętajnie w spółkę z o.o. informujmy, że na mocy art. 23 ust. 3 ustawy o gospodarce komunalnej z dniem 01. 09. 2012 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie spółka z o.o. wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umów łączących Państwa z ZGKiM w Świętajnie.