Wysokość opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków pobieranych od usługobiorców w okresie 01.01.2024 r. - 30.04.2024 r.

 

Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena brutto
woda (zł/m3) 2,47 2,67
ścieki (zł/m3) 7,94 8,58
opłata abonamentowa (zł/m-c) 3,00 3,24

 

Zlecenia