Przeskocz do treści

Wywóz odpadów

UWAGA!!!

Informujemy, że od 2022 r. odbiór odpadów: biozielonych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz popiołu odbywa się WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Informujemy, że od dnia 01.01.2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odbierał stałe odpady komunalne od mieszkańców Gminy Świętajno.

Harmonogram wywozu w 2022 r. (wszystkie rejony)

Harmonogram na 2022 rok - Odpady zmieszane i segregowane

Harmonogram na 2022 rok - Odbiór popiołu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży

Harmonogram na 2022 rok - Odpady zmieszane i segregowane dla letników korzystających z czarnych worków


Godziny otwarcia PSZOK

PSZOK w Świętajnie przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie ul. Grunwaldzka będzie czynny 2 dni w tygodniu:
wtorki w godzinach od 12:00 do 16:00
soboty w godzinach od 10:00 do 14:00.

PSZOK w Spychowie przy Oczyszczalni Ścieków w Spychowie będzie nieczynny od dnia 01.01.2020 r. Odpady komunalne należy dostarczać do PSZOKu w Świętajnie.


Regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Regulamin PSZOK z 14.04.2022 r.


Zasady dotyczące zbiórki odpadów w 2022 r.


Jak segregować odpady?


Wszelkie informacje na temat sposobu oraz terminów składania deklaracji, jak i uiszczania opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świętajno www.swietajno.ug.gov.pl