Przeskocz do treści

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie

Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Olsztynie na kwotę 116 000,00 zł na realizację zadania „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 43 kWp przy SUW w Świętajnie” Koszt kwalifikowany inwestycji 129 100,00 zł.

www.wfosigw.olsztyn.pl