Przeskocz do treści

Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Wysokość opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków pobieranych od usługobiorców w okresie 01.05.2022 r. - 30.04.2023 r.

Rodzaj cen i stawek opłat Cena netto Cena brutto
woda (zł/m3) 2,45 2,65
ścieki (zł/m3) 7,05 7,62
opłata abonamentowa (zł/m-c) 2,90 3,13

Uchwała Nr XXXI/263/2021 Rady Gminy Świętajno z dnia 16.12.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Świętajno

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - nowe stawki obowiązują od 01.04.2021 r.

Wniosek W-j o wydanie / zmianę / aktualizację warunków przyłączenia do sieci wod.-kan. dla pojedynczego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w tym w zabudowie zagrodowej

Oświadczenie o zapewnieniu nieodpłatnej służebności przesyłu

Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót wodno-kanalizacyjnych

Wniosek o odbiór techniczny - przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wniosek o zawarcie umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków

 

Zlecenia

Zlecenie kompleksowej budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego (projekt, budowa, inwentaryzacja)

Zlecenie kompleksowej budowy przyłącza wodociągowego (projekt, budowa, inwentaryzacja)

Zlecenie kompleksowej budowy przyłącza kanalizacyjnego (projekt, budowa, inwentaryzacja)

Zlecenie budowy przyłącza kanalizacyjnego

Zlecenie budowy przyłącza wodnego

Zlecenie budowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego

Zlecenie montażu podlicznika

Zlecenie montażu wodomierza