Przeskocz do treści

Wywóz odpadów

Informujemy, że od dnia 01.01.2015 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie odbierał stałe odpady komunalne od mieszkańców Gminy Świętajno.

Harmonogram wywozu w 2019 r. (wszystkie rejony)

Harmonogram na 2019 r. - odpady zmieszane i segregowane

Harmonogram na 2019 r. - odbiór popiołu, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odzieży


Jak segregować odpady?

Jak prawidłowo segregować odpady?


Godziny otwarcia PSZOK

PSZOK w Świętajnie przy Oczyszczalni Ścieków w Świętajnie ul. Grunwaldzka będzie czynny 3 dni w tygodniu:
wtorek i sobota w godzinach od 10:00 do 14:00
oraz czwartek w godzinach od 14:00 do 18:00.

PSZOK w Spychowie przy Oczyszczalni Ścieków w Spychowie będzie czynny 2 dni w tygodniu:
piątek i sobota w godzinach od 10:00 do 14:00.


Wszelkie informacje na temat sposobu oraz terminów składania deklaracji, jak i uiszczania opłat dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Świętajno http://www.swietajno-ug.wwm.pl/